Laatste nieuws

Bekijk de nieuwe data voor 2012. Omdat er regelmatig nieuwe locaties en data worden bepaald, bijvoorbeeld omdat we gast zijn bij een gemeente, is de agenda dynamisch. Kijk regelmatig op de site of de gewenste training op een geschikte locatie wordt gegeven.